BIURO InLOT, INFORMACJA TURYSTYCZNA

Natalia Gotowalska - Dyrektor biura

Anna Kaszak - Specjalista ds. turystyki

 

ZARZĄD INOWROCŁAWSKIEJ LOKALNEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ

Waldemar Andrzejewski - Prezes Zarządu

Agata Marciszewska - W-ce Prezes Zarządu

Jacek Trela - Skarbnik

Anna Sieracka - Członek Zarządu

Maciej Andrzejewski - Członek Zarządu

 

KOMISJA REWIZYJNA INOWROCŁAWSKIEJ LOKALNEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ

Andrzej Dargacz - Przewodniczący Komisji

Anna Grupa - Wiceprzewodniczący Komisji

Ilona Rynka - Członek Komisji